måndag 27 januari 2014

Kron och Dov skjutna vid samjakt

 
Jakt 2014-01-26

Samjakt Hunsala-Stenserum

Den årliga samjakten med grannjaktlaget.

Det var wachtelhundarna Garpebergets Alice, Garpebergets Tassa

och Nova som släpptes denna dag i 3 såtar.

I första såten drevs det ur 7 rådjur och 2 dovhjortar, inget fälldes.

Område 2 sköt först Simon Lundholm en dovhind

och straxt efter sköt Anton Johansson en dovspets

Det som syntes i område 2 var ca 14 dov och 9 rådjur.

I område 3 var det mycket dovhjortar.

Tobbe Svensson gick med Nova som fick upp en dovtjur

 som Tobbe själv lyckades fälla.

2 kronhindar dök upp som Claes Pettersson fällde en.

Simon,  Tobbe,  Anton


Tobbe med Nova


Claes o Garpebergets Alice1 kommentar: